Spjutsjön

Sjö med mycket klart vatten som håller stor abborre men självklart också röding. Premiären går av stapeln 01/01 och brukar vara en populär tillställning. Då isens tjocklek är en skiftande historia manar vi till försiktighet, allt fiske sker på egen risk.

Snörika vintrar kan det vara en bra ide’ att kontrollera så att vägarna är plogade inför premiären, särskilt för er som kommer körandes från skog-hållet.

2013-04-02 16.55.57