Bestämmelser

Bestämmelser för fiskets bedrivande

FISKEKORT

Fiskekort krävs för allt fiske inom fiskevårdsområdet. Fiskekort är personligt och gäller i hela fiskevårdsområdet. Särskilt  fiskekort gäller för Småillingarna. Fiskekort och legitimation skall kunna visas upp vid kontroll. Barn upp till 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap. Begränsning i fiskstorlek och antal fiskar gäller barn och målsman gemensamt.

FISKETS BEDRIVANDE

Fiske med handredskap och angeldon får bedrivas inom hela fiskevårdsområdet
med vissa undantag och tider, se nedan. Kräftfiske och fiske med fasta redskap får endast bedrivas i det vatten som tillhör det egna skifteslaget. Till fasta redskap räknas ryssja, nät, mjärde och långrev. Undantag för fiske med fasta redskap samt villkor för kräftfiske anges nedan.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

 • Nätfiskeförbud råder i norra delen av Stora Aspan, norr om ”Stockholm” till Hedbäckens utlopp.
 • Nätfiskeförbud råder i hela Holsjön.
 • Nätfiskeförbud gäller i en radie av 100m från märkta risvålar i Stora Aspan.
 • I Spjutsjön är angling, utterfiske, nätfiske samt fiske från motordriven båt förbjudet.
 • I Spjutsjön råder totalt fiskeförbud under perioden 1/10 – 31/12.
 • Totalt fiskeförbud råder inom fiskevårdsområdets rinnande vatten under perioden 1/9 – 31/12.
 • Totalt fiskeförbud råder i Ladmyrbäckens nedre del från vägtrumman till utloppet i Holsjön och Hedbäckens nedre del från Stora Aspan upp till vägtrumman mellan Skog och Heden.
 • Vid fiske med fasta redskap skall redskapen vara märkta med innehavarens namn och telefonnummer. Omärkta redskap kan komma att omhändertas.
 • Vid trollingfiske tillåts max 4 spön per båt. I Spjutsjön gäller maximalt 1 spö per fiskekort.
 • Minimimått för ädelfisk är 25 cm.
 • Maximalt 4 ädelfiskar per fiskekort och dag får tas upp.
 • Minimimått och antalsbegränsning gäller ej i bäckar.

För fiske i Småillingarna gäller särskilda bestämmelser (Put and Take sjö).