Aspeboda fiskevårdsområdesförening (FVOF)

FISKETÄVLING 2008

FISKETÄVLING sommarfiske 2008

Aspeboda FVOF arrangerar under tiden 2008-06-01 till och med 2008-08-31 en fisketävling. Tävlingen omfattar följande klasser:

 • Gädda
 • Abborre
 • Öring

Pris delas ut till största fisk i respektive klass. Respektive klassvinnare får dessutom möjlighet att avgöra en totalvinnare vid en särskild fisketävling i Småillingarna.

Regler

Anmäld fisk skall vara fångad med sportfiskeredskap i något av föreningens vatten. Fisken skall vara fångad under tävlingsperioden.

Anmälan

Följande uppgifter skall ingå i anmälan:
 • Fångstdatum
 • Fiskevatten
 • Fångstsätt
 • Foto
 • Vikt
 • Längd
 • Namn på fiskare
 • Telefonnummer fiskare

Anmälan skickas med e-post till [email protected]. Sista datum för anmälan: 2008-09-07

Alla inskickade bidrag kommer fortlöpande att presenteras på hemsidan.

Senast uppdaterad: 2008-05-25
Webmaster