Aspeboda fiskevårdsområdesförening (FVOF)

BESTÄMMELSER

Bestämmelser för fiskets bedrivande

Vi har nu tagit fram en PDF som du kan ladda ned och skriva ut. På denna finns våra bestämmelser vad gäller fiske samt en översiktskarta över hela fiskevårdsområdet. Klicka här för att ladda ned dokumentet.

FISKEKORT

Fiskekortet gäller i hela fiskevårdsområdet (förutom i Småillingarna, se separata bestämmelser) och skall kunna visas upp vid kontroll.

FISKETS BEDRIVANDE

För fiskerättsbevis/ ortskort gäller: kräftfiske (ej ortskort) och fiske i övrigt med fasta redskap får bedrivas endast i det vatten som tillhör det egna skifteslaget. Med fasta redskap räknas ryssja, nät, mjärde och långrev.

OBS Nätfiskeförbud har införts i norra delen av St. Aspan (norr om ”Stockholm”till Hedbäckens utlopp), samt i hela Holsjön.

Fiske med handredskap och angeldon får bedrivas inom hela fiskevårdsområdet med vissa undantag och tider. Vid trollingfiske i St Aspan och Holsjön tillåts max 4 st spön/båt. I Spjutsjön är angling, utterfiske, nätfiske och fiske från motordriven båt förbjuden, samt totalt fiskeförbud gäller under perioden 1/10-31/12. Vid fiske med fasta redskap skall alltid redskapen vara märkta med fiskerättsinnehavarens namn. Totalt fiskeförbud gäller inom fiskevårdsområdets rinnande vatten under perioden 1/9-31/12, samt totalt fiskeförbud gäller Ladmyrbäckens nedre del från vägtrumman till utloppet i Holsjön och Hedbäckens nedre del från St.Aspan upp till vägtrumman mellan Skog och Heden. För Ädelfisk gäller minimimått på 25 cm och maximalt 4 fiskar per kort och dag, gäller dock ej i bäckar.

För fiske i Småillingarna gäller särskilda bestämmelser (Put and Take sjö). Läs mer om detta här.

 

Senast uppdaterad: 2009-04-30
Webmaster