Aspeboda fiskevårdsområdesförening (FVOF)

FISKETILLSYN

Följande personer är utsedda fisketillsyningsmän inom fiskevårdsområdet

Namn Adress Telefon
Anders Söderberg Slaggen 40 023-31036
Lars Ekvall Korsgården 023-21026
Daniel Kristoffersson Stråtenbo 023-42022
Roland Markus Krusbo 023-44045
Senast uppdaterad: 2007-12-04
Webmaster