Aspeboda fiskevårdsområdesförening (FVOF)

STRÅTJÄRN

Stråtjärn

Fiskarter

abborre, gädda, mört

Fiskekort

Vanligt dagkort eller årskort

Senast uppdaterad: 2007-12-18
Webmaster