Aspeboda fiskevårdsområdesförening (FVOF)

Stora aspan

Inrapporterade fiskar

Öring 2,1 kg, fångad på trolling 2009-10-28
Öring 1,5 kg, fångad på trolling 2009-10-28
Abborre 1,1 kg, fångad på trolling 2009-10-28
Öring 2,6 kg, fångad på ismete 2009-01-17 av Marcus Söderberg.
Gädda, ca 6 kg fångad på angling 2009-01-17 av Marcus Söderberg.

Fiskarter

abborre, gädda, mört, brax, lake, öring

Fiskekort

Vanligt dagkort eller årskort

Båtramp

Föreningen har i början av Maj i år färdigställt en naturramp för isättning av båtar. Rampen finns i Norra änden på sjön, något hundratal meter från Skog. Infart sker från RV293 mot skylt "Skog 5". Rampen lämpar sig bäst för normalstora båtar (upp till ca 5 m). Större båtar kan också fungera att sätta i men då är nog 4-hjulsdrift på dragfordon att föredra.

Senast uppdaterad: 2009-11-02
Webmaster