Aspeboda fiskevårdsområdesförening (FVOF)

HÅLSJÖN

Hålsjön

Fiskarter

abborre, gädda, mört, brax, lake, öring

Fiskekort

Vanligt dagkort eller årskort

Senast uppdaterad: 2007-12-18
Webmaster